ஏன் shortaffair?


shortaffair - brand ambassador and joint partner Micaela Schäfer

ஆண்களுக்கு

shortaffair.com மூலம், நீங்கள் உங்களுக்கு அருகாமையிலும், உலகெங்கிலும், எந்த நேரத்திலும் கிடைக்கும் அற்புதமான பெண்களைத் தேடிப்பிடிக்கலாம். நீங்கள் அவர்களை எளிதாகவும், நேரடியாகவும் தொலைபேசியில் அழைக்க முடியும் - பதிவு செய்வது அவசியமில்லை.
இப்போதே, உங்களுக்கு அருகாமையில் சிற்றின்ப சுகங்களுக்கு எந்தெந்தப் பெண்கள் கிடைக்கிறார்கள் என்பதை ஒரே கிளிக்கில் தேடிப் பிடியுங்கள். அதன் பின் உங்களுக்கு விருப்பமான சேவையைப் பேசி முடித்துக் கொண்டு, அப்பெண்ணுக்கு நேரடியாக பணம் செலுத்தி விடுவீர்கள்.
shortaffair.com மூலம் உலகெங்கிலும் பெண்களை எளிதாகத் தேடிப் பிடியுங்கள் - இது இலவசமானது அதோடு பதிவு செய்வது அவசியமில்லை. எப்போதுமே நீங்கள் இதைத் தானே விரும்பியிருந்தீர்கள்.
சிற்றின்பத் தொடர்புகள் - நாள் முழுவதும், எங்கும்-எங்கெங்கும்: shortaffair.com.


 

பெண்களுக்கு

shortaffair.com என்பது ஓர் உலகளாவிய இணைய வசதியாகும், இது நாள் முழுவதும் நீங்கள் விரும்புகிற எங்கும், எங்கெங்கும் உங்கள் சேவையை வழங்குவதற்கு வழி செய்து தருகிறது.
நீங்கள் வீட்டிலா, பயணம் செய்கையிலா, விடுமுறை நாட்களிலா, அல்லது உலகின் வேறு எங்கேனுமா, அது எப்போது, எங்கு பணியாற்ற விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள். shortaffair.com மூலமாக, உங்களுக்கு அருகில் உள்ள அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும், நீங்கள் எளிதில் தொடர்பு கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கிறீர்கள்.
இது எப்படி வேலை செய்கிறது?
நீங்கள் “ஆன்லைன்” ஸ்டேட்டஸுக்கு சுவிட்ஸ் செய்ததும், உங்களது சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள ஆர்வமுள்ளவர்கள், உங்கள் கார்டில் உங்கள் ஃப்ரொஃபைலைப் பார்த்து, தொலைபேசி வாயிலாக உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள முடியும். உங்களது தற்போதைய இருப்பிடத்தின் அடிப்படையிலும், ஏன் உலகளாவிய அளவிலும் கூட, உங்களது புரொஃபைல் எப்போதுமே தோன்றுகிறது. நீங்கள் கிடைப்பவராக இருக்க விரும்பவில்லை என்றால், ஒரு கிளிக் கொண்டு, உங்கள் விளம்பரத்தை நீங்கள் எப்போதுமே தெரியாமல் செய்து கொள்ள முடியும். உங்கள் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள, வாடிக்கையாளராகக் கூடியவர்கள் எப்போது பார்த்துத் தொடர்பு கொள்ள முடிபவராக நீங்கள் இருக்க இரும்புகிறீர்கள் என்பதை உங்களால் எளிதாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும். இது, இதை விட இன்னும் சிறந்ததாகவோ அல்லது எளிதானதாகவோ ஆக முடியாது.
30 நாட்களுக்கு 200.00 யூரோக்கள் என்ற லிஸ்டிங் கட்டணத்தில், நீங்கள் உலகெங்கும் தொடர்பு கொள்ள முடிபவராக ஆகி விடலாம்.

Language

Login